Mardin İl Koordinatörlüğü

SATIŞ İLANI


S A T I Ş  İ L A N I
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU
MARDİN İL KOORDİNATÖRLÜĞÜNDEN
 
                                                                                                                                                               Dosya No: 2017/3
 
                 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Mardin İl Koordinatörlüğünce 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında haczedilen Ekli listede cinsi, özelliği, miktarı ve bedeli yazılı menkul malların 06/03/2018 Salı günü Yenişehir Mah. Vali Ozan Bulvarı No:95 Artuklu/MARDİN adresinde bulunan TKDK Mardin İl Koordinatörlüğü hizmet binasında açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.
 
S A T I Ş  Ş A R T L A R I ve U S U L Ü
 
1.       Birinci arttırmada 6183 Sayılı Kanunun 81. Maddesine istinaden tespit edilen muhammen bedelin %75’ini ve rüçhanlı alacaklar ile satış masraflarını geçmesi şartı ile en çok artırana ihale olunur. İstekli bulunmadığı veya menkullere verilen bedelin muhammen bedelin %75’inden ve rüçhanlı alacaklar ile satış masraflarından aşağı olması durumunda, satış yapılmayacak bilahare en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydı ile 13/03/2018 salı günü aynı yer ve saatte ikinci arttırmaya geçilerek muhammen bedelin en az %50’sini ve rüçhanlı alacaklar ile satış masraflarını geçmesi şartı ile en çok artırana ihale olunacaktır.
2.       Satışa iştirak edecek katılımcılardan muhammen bedel üzerinden %7,5 oranında teminat alınacaktır. Teminat satış saatinden önce komisyona nakit olarak verilecektir.
3.       İhale katılımcısı gerçek kişilerin kimlik aslı ve fotokopilerini, tüzel kişilerin yetki belgesini, vekillerin ise vekâletnamenin aslını veya onaylı suretini ihale saatine kadar Satış Komisyonuna teslim etmesi gerekmektedir.
4.       Katma Değer Vergisi (oranları tabloda belirtilmiştir) , Damga Vergisi, Tellâliye Resmi ve satış giderleri alıcıya aittir.
5.       Satış bedeli peşin olarak tahsil edilir veya verilen süre (3 gün) içinde ödenir. Satılan mal bedeli ödenmeden teslim edilmez. Alıcı, menkul malı almaktan vazgeçmesi veya verilen ek süre içinde bedelin tamamını ödememesi halinde, yeniden yapılan satışta oluşan fark ve zararlar ile %5 faizini 6183 Sayılı Kanunun 86. Maddesine göre ödemekle yükümlüdür.
6.       Menkul mallar, dışarıdan görüldüğü gibi ve mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, alıcıların menkul malları yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden alıcı tarafından hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılan itirazlar reddedilir. Menkul malları görmek isteyenlerin Söğütlü / Yeni Mah. Vedigazi Mevkii Ada/ Parsel: 103/230 MİDYAT/MARDİN adresinde görebilecekleri ilan olunur. Satışa iştirak eden alıcılar satış ilanını okumuş ve şartlarını kabul etmiş sayılırlar.
7.       Ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile TKDK Mardin İl Koordinatörlüğüne müracaatları rica olunur. Satış ilanı ilgililerin adresine gönderilecek olup; adrese tebligat yapılamaması halinde iş bu ilan tebliğ yerine geçecektir. 13/02/2018
 
 
 
 Ali DEMİR                                                Orhan USTA                                                         Ayfer ASLAN
    Uzman                                                 Kıdemli Uzman                                                        Birim Amiri
 
                                             
                                                                                Erdal ÇELİK
                                                                           İl Koordinatörü V.
 
 
·         1 NOLU TAŞINIR:
 
CİNSİ ÖZELLİKLERİ MUHAMMEN BEDELİ(TL) KDV ORANI 1.Satış Günü ve Saati 2.Satış Günü ve Saati
Kovan (80 adet) Kovan 1. Sınıf keresteden yapılmıştır. Kovanlarda kovan sürgüsü ve kovan kilidi bulunmaktadır. Kovanların tamamı ahşap pervazlıdır. Kovanlar set halinde özellikli polen tuzaklı ve özellikli taşıma tutacakları mevcuttur. Kovan çift katlı 20 adet çerçeveden oluşmaktadır. Kovanlar arıları hastalık ve nemden korur, ahşabı 10-12 yıl çürümeye karşı korur. 6.400 %8  
 
 
 
 
06/03/2018
 
10:30 - 10:45
 
 
 
 
 
13/03/2018
 
10:30 - 10:45
 
·         2 NOLU TAŞINIR:
 
CİNSİ ÖZELLİKLERİ MUHAMMEN BEDELİ (TL) KDV ORANI 1.Satış Günü ve Saati 2.Satış Günü ve Saati
Karavan (1 adet) 4 kişilik 2 yatak odası arasında sürme kapı 6 kişilik yemek masası buzdolabı mutfak yarım fırınlı ocak duş lavabo gardırop kimyasal wc 150 lt su deposu otomatik yat hidroforu 12 volt 45 amper jel akü ve şarj cihazı, elektrik, su ve anten tesisatı çekilmiş, iç aydınlatması sinyalizasyon sistemi, fren sistemi, dışı fiber glass özel kaplamadır. Uzunluk 525 cm genişlik 220 cm. Su almaz. Karavan şasileri daldırma galvanizlidir. 15.000 %18  
 
 
 
 
 
06/03/2018
 
11:00 - 11:15
 
 
 
 
 
 
13/03/2018
 
11:00 - 11:15
 
·         3 NOLU TAŞINIR:
 
CİNSİ ÖZELLİKLERİ MUHAMMEN BEDELİ (TL) KDV ORANI 1.Satış Günü ve Saati 2.Satış Günü ve Saati
Römork (1 adet) Kapasite:6 ton
Tek dingilli
Flm Balıkesir
 
 
 
10.000 %18  
 
06/03/2018
11:30 - 11:45
 
 
13/03/2018
11:30 - 11:45
 
İlanı tam metnini görmek için tıklayınız
    Cimer