Mardin İl Koordinatörlüğü

SATIŞ İLANI


T.C.
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU
Mardin İl Koordinatörlüğü
SATIŞ İLANI
 
                                                                                                                                     Dosya No: 2018/08
 
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Mardin İl Koordinatörlüğünce 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında haczedilen ekli listede cinsi, özelliği, miktarı ve bedeli yazılı menkul malın 03/12/2019 Salı günü saat 10:30-10:45 arası Yenişehir Mah. Vali Ozan Bulvarı No:95 Artuklu/MARDİN adresinde bulunan TKDK Mardin İl Koordinatörlüğü hizmet binasında açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.
 
SATIŞ ŞARTLARI ve USULÜ
 
1-Birinci arttırmada 6183 Sayılı Kanunun 81. Maddesine istinaden tespit edilen muhammen bedelin %75’ini ve rüçhanlı alacaklar ile satış masraflarını geçmesi şartı ile en çok artırana ihale olunur. İstekli bulunmadığı veya menkule verilen bedelin muhammen bedelin %75’inden ve rüçhanlı alacaklar ile satış masraflarından aşağı olması durumunda, satış yapılmayacak bilahare en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydı ile 10/12/2019 Salı günü aynı yer ve saatte ikinci arttırmaya geçilerek muhammen bedelin en az %50’sini ve rüçhanlı alacaklar ile satış masraflarını geçmesi şartı ile en çok artırana ihale olunacaktır.
2-Satışa iştirak edecek katılımcılardan muhammen bedel üzerinden %7,5 oranında teminat alınacaktır. Teminat satış saatinden önce komisyona TL cinsinden nakit olarak verilecektir.
3-İhale katılımcısı gerçek kişilerin kimlik aslı ve fotokopilerini, tüzel kişilerin yetki belgesini, vekillerin ise vekâletnamenin aslını veya onaylı suretini ihale saatine kadar Satış Komisyonuna teslim etmesi gerekmektedir.
4-Katma Değer Vergisi (oranı tabloda belirtilmiştir) , Damga Vergisi, Tellâliye Resmi ve satış giderleri alıcıya aittir.
5-Satış bedeli peşin olarak tahsil edilir veya verilen süre (3 gün) içinde ödenir. Satılan mal bedeli ödenmeden teslim edilmez. Alıcı, menkul malı almaktan vazgeçmesi veya verilen ek süre içinde bedelin tamamını ödememesi halinde, yeniden yapılan satışta oluşan fark ve zararlar ile %5 faizini 6183 Sayılı Kanunun 86. Maddesine göre ödemekle yükümlüdür.
6-Menkul mal, dışarıdan görüldüğü gibi ve mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, alıcıların menkul malı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden alıcı tarafından hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılan itirazlar reddedilir. Menkul malı görmek isteyenlerin İkikuyu Köyü Zeffe Mevkii Ada:105 Parsel:2 Kızıltepe/MARDİN adresinde görebilecekleri ilan olunur. Satışa iştirak eden alıcılar satış ilanını okumuş ve şartlarını kabul etmiş sayılırlar.
7-Ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile TKDK Mardin İl Koordinatörlüğüne müracaatları rica olunur. Satış ilanı ilgililerin adresine gönderilecek olup; adrese tebligat yapılamaması halinde iş bu ilan tebliğ yerine geçecektir. 01/11/2019
 
 
 
                                                                            Erdal ÇELİK
                                                                           İl Koordinatörü                                                       
 
 
 
 
  • 1 NOLU TAŞINIR:
 
 
CİNSİ ÖZELLİKLERİ MUHAMMEN BEDELİ(TL) KDV ORANI 1.Satış Günü 2.Satış Günü
Besi Çiftliği Üzerindeki Üst Hakkı ile Tesis Olunan Bina, Yapılar ve Makine-Ekipmanlar(24 yıllığına) 1’er adet İdari Bina, Ahır, Kaba Yem Deposu, Kesif Yem Deposu, Makine Garajı, Silaj Deposu, Gübre Çukuru Ve Çevre Düzenlemesi, 1’er adet Yem Kırma Makinesi, Ot Çayır Biçme Makinesi, Mısır Silaj Makinesi, Otomatik Gübre Sıyırıcı, Gübre Separatörü, Gübre Pompası, Bantlı Konveyör ve Helezon, 10 Adet Hayvan Fırçası, 20 Adet Hayvan Suluğu, 250’şer adet Yemlik Kilit Seti, Yatak Durak Demir Seti ve Hayvan Yatağı, 807.252,50 %18 03/12/2019 10/12/2019

    Cimer