Mardin İl Koordinatörlüğü

SATIŞ İLANI


MENKUL MAL PAZARLIKLA SATIŞ İLANI
 
 
Dosya No: 2018/08
 
           Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Mardin İl Koordinatörlüğünce 6183 Sayılı AATUHK kapsamında haczedilen, aşağıdaki listede cinsi, özelliği, miktarı ve bedeli yazılı menkul malların Yenişehir Mah. Vali Ozan Bulvarı No:95 Artuklu/MARDİN adresinde bulunan TKDK Mardin İl Koordinatörlüğü hizmet binasında PAZARLIK usulü ile satışı yapılacaktır. 16/06/2020 tarihinden itibaren teklifler değerlendirmeye tabi tutulacak, 10/07/2020 Cuma günü, saat 16:00’da teklif verme işlemi kapatılacaktır. Satışa çıkarılan menkul mallar mevcut durumları ile satışa sunulmakta olup, İkikuyu Köyü Zeffe Mevkii Ada:105 Parsel:2 Kızıltepe/MARDİN adresinde görülebilir. Menkul malların satışı halinde KDV, Damga vergisi ve tellaliye harcı alıcıya ait olup satış bedeli peşin olarak ödenecektir. Teklif vereceklerden gerçek kişilerin kimlik aslı ile kimlik fotokopilerini,  tüzel kişilerin tüzel kişiyi temsile yetkili kişinin yetkili olduğunu gösterir belgeyi ibraz etmesi gerekmektedir. Satışı yapılan menkul mallar satışın kesinleştiği tarihten sonra teslim edilir. Ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin yukarıda belirtilen dosya numarası ile Koordinatörlüğümüze başvurmaları, satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği, masrafların ödenmesi şartı ile şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği, daha fazla bilgi almak isteyenlerin İl Koordinatörlüğümüz Tahsil Ünitesine başvurmaları ilan ve tebliğ olunur.
 
      16.06.2020
 
 
 
 
                                                                                                                                       İl Koordinatörü V.
                                                                                                                                            Erdal ÇELİK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • 1 NOLU TAŞINIR:
 
 
CİNSİ ÖZELLİKLERİ MUHAMMEN BEDELİ(TL) KDV ORANI Pazarlık Usulü İle Satış Günü
Besi Çiftliği Üzerindeki Üst Hakkı ile Tesis Olunan Bina, Yapılar ve Makine-Ekipmanlar(24 yıllığına) 1’er adet İdari Bina, Ahır, Kaba Yem Deposu, Kesif Yem Deposu, Makine Garajı, Silaj Deposu, Gübre Çukuru Ve Çevre Düzenlemesi, 1’er adet Yem Kırma Makinesi, Ot Çayır Biçme Makinesi, Mısır Silaj Makinesi, Otomatik Gübre Sıyırıcı, Gübre Separatörü, Gübre Pompası, Bantlı Konveyör ve Helezon, 10 Adet Hayvan Fırçası, 20 Adet Hayvan Suluğu, 250’şer adet Yemlik Kilit Seti, Yatak Durak Demir Seti ve Hayvan Yatağı, 807.252,50 %18 10/07/2020
    16:00
 
 

    Cimer